آموزش احراز هویت سجام

پس از تکمیل ثبت نام در سجام و دریافت کد پیگیری ده رقمی از طریق پیامک، احراز هویت به یکی از دو روش زیر قابل انجام است. در صورتیکه احراز هویت با موفقیت انجام شود، بعد از دریافت پیامک احراز هویت کد بورسی نیز در قالب پیامک ارسال خواهد شد.