خرید عرضه اولیه رایگان ! (بدون موجودی عرضه اولیه بخرید و سود کنید)

مشتریان کارگزاری تدبیرگران فردا در این طرح میتوانند بدون داشتن موجودی (سقف خرید) عرضه های اولیه بورس را خریداری کنند. پس از خرید سهم بصورت اعتباری حساب آنها منفی میشود و تا 5 روز کاری بعد میتوانند حساب خود را تسویه نمایند.