پذیره نویسی عرضه اولیه نیست !

در عرضه اولیه، یک شرکت که قبلا سابقه فعالیت داشته، مقداری از سهام شرکت خود را برای اولین بار در بورس اوراق بهادار عرضه می کند که از فردای همان روز در بازار قابل معامله است. اما در پذیره نویسی هنوز هیچ شرکتی وجود ندارد. به عبارت دیگر پولی که برای پذیره نویسی هزینه می کنید، ممکن است تا مدت زیادی بلوکه شود.