ثبت نام در سامانه جامع انبارها + آموزش تصویری و معرفی سامانه انبار nwms.ir

در این مقاله به اهداف و لزوم ثبت نام در سامانه جامع انبار ها و همچنین معرفی سامانه جامع انبار ها، نحوه ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه جامع انبار ها به عنوان یکی از مهمترین قسمت های ثبت نام برای دریافت کد بورس کالا پرداخته ایم.